Bertil Bergdahl ny stilchef

SOKE HANS GREGER HAR GÅTT BORT

16 DECEMBER 2023 BERTIL BERGDAHL

OKATEGORISERADE

Hans Greger har gått bort

Det är med stor sorg Svenska Ju-jutsuförbundet meddelar att vår hedersordförande och stilchef Hans Greger har gått bort efter en tids sjukdom. Hans Greger blev 78 år. Saknaden är stor och våra tankar går till Hans Gregers anhöriga.

Hans Greger började träna judo 1963 samt självförsvar och ju-jutsu 1967. Hans Greger graderade till 1:a Dan i ju-jutsu i juli 1970 och erhöll 10:e Dan vid Påsklägret 2008. Han har även tränat aikido och karate. Hans Greger har främst tränat i Budokwai Stockholm och i Lidingö Ju-jutsuklubb som han startade 1983.

Hans Greger har genom åren haft många uppdrag inom ju-jutsu både i Sverige och internationellt. Bland dessa kan nämnas att han var ordförande i Svenska Budoförbundets Ju-jutsusektion mellan 1973 och 1998. Från 1991 till 2022 var han ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet, som från 1999 fungerat som stilorganisation för stilen Ju-jutsu Kai, där Hans Greger från start varit stilchef. Som stilchef har Hans Greger hållit hundratals utbildningar och träningsläger på de flesta platser i landet. Hans Greger har varit med i riksgraderingskommittén sedan starten 1970 och därigenom graderat över 2500 nya svartbälten och högre dangrader. Hans Greger var med och bildade European Ju-jitsu Federation 1977, vilket sedan blev grunden för Ju-jitsu International Federation. 1987 fick han mottaga Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken av Prins Bertil.

Vi minns Hans Greger med värme och stor tacksamhet för allt det arbete som han lagt ned under väldigt många år för vår stil och vårt förbund. Må han vila i frid.

Förbundsstyrelsen